Kartløsning

Smartkommune har egen kartløsning som gir deg tilgang til det meste av kommunenes kartdata.

Kartet er sømløst på tvers av kommunegrenser for de kommunene som inngår i samarbeidet. Den er mer avansert å bruke enn eByggWeb, men gir tilgang på vesentlig mer informasjon og har flere muligheter til å sette sammen ulike kartlag.

Her finner du for eksempel:

 • Grunnkart og oversiktskart
 • Nye og gamle flyfoto
 • Skråfoto
 • Kobling til Google Streetview
 • Planer, byggesaker og matrikkeldata som i eByggWeb
 • Interessante steder
 • Ulike temadata

Du kan også:

 • Skru av og på karttema som du ønsker
 • Måle lengder og areal
 • Lage lengdeprofiler
 • Tegne inn figurer, skrive tekst osv. i kartet
 • Lage adressekart
 • Generere URL

Gå til løsningen

For å skifte mellom kartløsning og eByggWeb, klikk på symbolet:

Les mer om kartløsning og brukertips