eByggWeb

eByggWeb er en innsyns- og dialogløsning for plan- og byggesaker.

Løsningen gir tilgang til:

Gjeldende reguleringsplaner
Du kan gå inn på den enkelte plan og finne plankart, planbestemmelser og evt. andre dokumenter som ligger i kommunens digitale planarkiv. •  

Reguleringsplaner under arbeid
Du kan gå inn på den enkelte plan og se hvor langt den er kommet i saksbehandlingen, få tilgang til dokumentene i saken, og gi innspill dersom planen er ute på høring.

Kommuneplaner og kommunedelplaner under arbeid
Du kan gå inn på den enkelte plan og se hvor langt den er kommet i saksbehandlingen, få tilgang til dokumentene i saken, og gi innspill dersom planen er ute på høring.

Byggesaker
Du får opp på kartet der det er byggesaker som er under behandling, og de byggesakene som er ferdigbehandlet den siste tiden. Du kan se hvor langt saken er komme i saksgangen, og få tilgang på dokumentene i saken.

Eiendomskart
Du kan få tilgang til eiendomsinformasjon fra matrikkelen. Her opplyses det om eiendom, adresse, bygninger og mye mer.

Gå til løsningen

For å skifte mellom kartløsning og eByggWeb, klikk på symbolet:

Se film om løsningen