eByggWeb

eByggWeb er en innsyns- og dialogløsning for plan- og byggesaker. Her kan du få tilgang til:

  • Gjeldende kommuneplaner
  • Gjeldende reguleringsplaner. Du kan gå inn på den enkelte plan og finne plankart, planbestemmelser og evt. andre dokumenter som ligger i kommunens digitale planarkiv.
  • Reguleringsplaner under arbeid. Du kan gå inn på den enkelte plan og se hvor langt den er kommet i saksbehandlingen, få tilgang til dokumentene i saken, og gi innspill dersom planen er ute på høring.
  • Kommuneplaner og kommunedelplaner under arbeid. Du kan gå inn på den enkelte plan og se hvor langt den er kommet i saksbehandlingen, få tilgang til dokumentene i saken, og gi innspill dersom planen er ute på høring.
  • Du får opp på kartet der det er byggesaker som er under behandling, og de byggesakene som er ferdigbehandlet den siste tiden. Du kan se hvor langt saken er komme i saksgangen, og få tilgang på dokumentene i saken.
  • Du kan få tilgang til eiendomsinformasjon fra matrikkelen. Her opplyses det om eiendom, adresse, bygninger og mye mer.

Les gjerne brukerveiledning før du går inn i kartløsningen eller gå direkte inn i webløsningen.