Referater


Annet
Årsrapport Smartkommune 2018.pdf (248.36 KB)

Se arkiv

Gruppe for utbyggingsavtaler
utbyggingsavtaler 1-17.pdf (316.92 KB)

Se arkiv

Geodatagruppa
Geodatagruppa 1 - 2019.pdf (140.72 KB)

Se arkiv

Byggesaksgruppa
Byggesak 3-18.pdf (410.39 KB)

Se arkiv

Plangruppa
Plangruppa 1-19 - vedlegg 1 - Endring av reguleringsplan pbl § 12-14.pdf (777.65 KB)

Se arkiv

Styringsgruppa
19 Digi Rogaland - generell presentasjon.pdf (375.31 KB)

Se arkiv