Planarbeid og startpakker

Smartkommune har også utarbeidet felles maler for dokumenter som skal utarbeides som del av en reguleringsplan.