Planarbeid og startpakker

Smartkommune har også utarbeidet felles maler for dokumenter som skal utarbeides som del av en reguleringsplan.

Disse dokumentene er tilpasset den enkelte kommune, og inngår i kommunenes startpakker. For en del kommuner er startpakken tilgjengelig på kommunens hjemmeside, i de øvrige kommunene bestilles startpakken hos kommunen.

Link til kommunenes veileder for utarbeidelse av private reguleringsplaner og startpakker finner du her:

Finnøy

http://www.finnoy.kommune.no/bustad-bygg-og-eigedom/reguleringsplanar/

Forsand

Ikke veileder og startpakke på nett

Gjesdal

http://www.gjesdal.kommune.no/tjenester/bolig-og-eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner.359009.aspx

Hjelmeland

Ikke veileder og startpakke på nett

https://www.ha.no/plan-bygg-og-naring/reguleringsplanar/

Klepp

https://www.klepp.kommune.no/alle-planar-og-rapportar/reguleringsplanar/

Kvitsøy

http://www.kvitsoy.kommune.no/Budsjett-og-planer/Reguleringsplaner-/Startpakke-for-private-planer/

Randaberg

http://www.randaberg.kommune.no/no/Planer/Startpakke-private-planer/

Rennesøy

http://www.rennesoy.kommune.no/ORGANISASJON1/Kultur-og-samfunn/Plan-og-forvaltning/Plan-byggesak-og-geodata/

Sandnes

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Kultur-og-byutvikling/Temaside/Temaside-med-nyhet/Oppstartsmote-og-innsending-av-plan/Startpakken/

Sauda

https://www.sauda.kommune.no/tenester/teknisk/arealplanlegging/

 Sola

http://www.sola.kommune.no/startpakke

Stavanger

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Reguleringsplan/

Strand

https://www.strand.kommune.no/strand-kommune/administrasjon/radmannen/teknisk/plan-og-forvaltning/arealplan/kravspesifikasjoner/

Time

http://www.time.kommune.no/tenester-i-time/plan-bustad-og-eigedom/areal-og-samfunnsplanlegging/reguleringsplanar/