Regionale og nasjonale nettverk

I 2006 ble Smartkommune med i e-bygg prosjektet, initiert av Forum for innovasjon og Fagforbundet. Prosjektet ble finansiert gjennom Høykom-programmet, fagforbundet, byggenæringen og kommunene.

Fire regioner med tilsammen 40 kommuner var med i samarbeidet:

  • Orkide: Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll
  • Såte: Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal
  • Smartkommune: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Klepp, Time, Rennesøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Suldal og Sauda.
  • Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR): Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog, Fet, Nittedal, Skedsmo og Sørum

Etter 2009 har ikke samarbeidsrådet for Nedre Romerike deltatt.

Fagforbundet, Kommunenes Sentralforbund og NITO deltar i prosjektet.

Den første store jobben var å få utviklet en felles kartportal. For næringslivet og innbyggerne er det en fordel at kartløsningen er felles, der ikke nabokommunene er hvite flekker på kartet. Likt utseende og bruk bedrer også tilgjengeligheten. For en del av kommunene var det et løft, og driftskostnadene ble vesentlig redusert i forhold til å ha en løsning for hver kommune.

E-bygg hadde også undergrupper innen geodata, plan og byggesak, med erfaringsutveksling og felles prosjekter.

E-bygg arbeidet i fase to etter 2009 var rettet mot anskaffelse og innføring av plan- og byggesaksdialog, eByggWeb. Hovedsakelig var dette finansiert gjennom DIFI – direktoratet for informasjonsteknologi og kommunene.

e-bygg samarbeidet ble avsluttet i 2015.