Organisering mm

Om arbeidet nå

Smartkommune drives frem av kommunene. Vi har arbeidet med mange ting i Smartkommune, og nevner her:

 • Felles kartportal
 • Plan- og byggesaksdialog (eByggWeb)
 • Saksflytmal for private plansaker
 • Felles maler for byggesaksbehandling
 • Felles tilsynsportal
 • Innføring av ByggSøk i alle kommuner
 • Krav til innhold i startpakke for reguleringsplaner
 • Standard for mottak og kontroll av plandata
 • Automatiske situasjonskart
 • Utbyggingsavtaler og momsrefusjon
 • Erfaringsutveksling og nettverk

Organisering

Smartkommune er et prosjekt i regi av Greater Stavanger.

 

 

Alle kommuner er representert i alle gruppene. I styringsgruppa er også NITO og Fagforbundet representert. Kartverket er med i plangruppa og i geodatagruppa.

Ansvarlig for prosjektet i Greater Stavanger er Ola Saua Førland og Felix Laate.

Asplan Viak v/Trygve Valen er prosjektleder, Stian Rugtvedt fra Asplan Viak er prosjektmedarbeider.