Historien

Smartkommune startet i 2005, og sprang ut av det tidligere ARNE-prosjektet, et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. ARNE-prosjektet startet i 2001, og ble senere omdannet til Stavanger-regionen Næringsutvikling – dagens Greater Stavanger. Greater Stavanger har i dag partnerskapsavtale med 15 kommuner og Rogaland fylkeskommune.

 

Utgangspunktet for Smartkommuneprosjektet ble lagt i felles strategisk næringsplan for Stavanger-regionen som ble vedtatt i 2005.

Mange forhold spiller inn dersom denne regionen skal ha størst konkurransekraft og verdiskapingsevne. Ett av forholdene er gode offentlige tjenester. Der er det Smartkommune skal være et viktig verktøy for å få en enhetlig og effektiv plan- og byggesaksbehandling i alle kommunene.