Om Smartkommune

Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 15 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Les mer om Smartkommune

eByggWeb

Dette er en forenklet versjon av felles kartløsning for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet.


Les mer om eByggWeb

Kartløsning

Felles kartløsning for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet. Smartkommune er en tjenesteportal for plan- og byggesaksbehandling i Stavanger-regionen.

Gå til kartløsning

Les mer om kartløsningen

Situasjonskart

Du søker deg frem til aktuell eiendom, og bestiller situasjonskart sendt til din e-post adresse. Du vil motta nødvendig informasjon som kartgrunnlag, gjeldende planer, bestemmelser, spesielle hensyn osv. Det følger også med et infoskriv med forklaring av leveransen.
Nabolister leveres ikke i denne løsningen. De kan bestilles via www.infoland.no

Hent situasjonskart

Planarbeid og startpakker

For utarbeidelse av private reguleringsplaner har Smartkommune utarbeidet en saksflytmal som kommunene følger.

Les mer om planarbeid og startpakker