Om Smartkommune

Smartkommune er et samarbeidsprosjekt mellom 15 kommuner i Stavangerregionen, innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler. Samarbeidet startet i 2005, og er en del av Greater Stavanger sitt arbeid med tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Les mer om Smartkommune

eByggWeb

Dette er en forenklet versjon av felles kartløsning for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet.


Les mer om eByggWeb

Kartløsning

Felles kartløsning for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet. Smartkommune er en tjenesteportal for plan- og byggesaksbehandling i Stavanger-regionen.

Gå til kartløsning

Les mer om kartløsningen

Situasjonskart

Du søker deg frem til aktuell eiendom, og bestiller situasjonskart sendt til din e-post adresse. Du vil motta nødvendig informasjon som kartgrunnlag, gjeldende planer, bestemmelser, spesielle hensyn osv. Det følger også med et infoskriv med forklaring av leveransen.
Nabolister leveres ikke i denne løsningen. De kan bestilles via www.infoland.no

Hent situasjonskart

Maler

This card has supporting text below as a natural lead-in to additional content.