...
eByggWeb

Dette er en forenklet versjon av felles kartløsning for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet.


keyboard_arrow_rightLes mer
...
Kartløsning

Felles kartløsning for alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet. Smartkommune er en tjenesteportal for plan- og byggesaksbehandling i Stavanger-regionen.

keyboard_arrow_rightGå til løsningen
keyboard_arrow_rightLes mer om kartløsningen
...
Situasjonskart

Du søker deg frem til aktuell eiendom, og bestiller situasjonskart sendt til din e-post adresse. Du vil motta nødvendig informasjon som kartgrunnlag, gjeldende planer, bestemmelser, spesielle hensyn osv. Det følger også med et infoskriv med forklaring av leveransen. Nabolister leveres ikke i denne løsningen. De kan bestilles via www.infoland.no

keyboard_arrow_rightHent sitiasjonskart
...
Planarbeid og startpakker

For utarbeidelse av private reguleringsplaner har Smartkommune utarbeidet en saksflytmal som kommunene følger.

keyboard_arrow_rightLes mer om planarbeid og startpakker